Veri koruma

Son güncelleme: 01.07.2022

1. Uygulama kapsamı

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG (bundan böyle Dallmeier electronic veya sağlayıcı olarak anılacaktır), web sitemizi ziyaret ettiğiniz ve şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder. Kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye alıyoruz, çünkü web sitemizi ziyaret ederken kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz.

Dallmeier electronic, verileri yalnızca kendi ticari amaçları için toplar, saklar veya işler. Prensip olarak, web sitelerimiz kişisel veriler toplanmadan tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Kişisel veriler yalnızca talep ettiğiniz hizmetleri veya içeriği sağlamak için gerekli olduğu ölçüde talep edilecek, işlenecek ve kullanılacaktır.

Bu gizlilik politikası, bir kullanıcı olarak size bu web sitesinde Dallmeier electronic tarafından kişisel verilerin toplanması ve kullanılmasının türü, kapsamı ve amaçları hakkında genel bir bakış sağlar. Ayrıca, veri sahipleri bu gizlilik politikası aracılığıyla hakları konusunda bilgilendirilecektir.

İlgili kişinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gerekliliklerine ve Alman Federal Veri Koruma Yasası (BDSG-neu) gibi Dallmeier electronic için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Kişisel verileri topladığımız, sakladığımız veya işlediğimiz sürece, bu bir veri merkezinde yapılır. Aktarım sırasında verilerinizin güvenliğini korumak için HTTPS üzerinden şifreleme yöntemleri (örn. SSL) kullanıyoruz. Sunucularımız güvenlik duvarı ve virüs koruması ile korunmaktadır. Yedekleme ve kurtarma prosedürlerinin yanı sıra rol ve yetkilendirme konseptleri bizim için doğal bir konudur.

Çalışanlarımız, verileri kullanırken AB-GDPR, Alman Tele Medya Yasası (TMG) ve Alman Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) düzenlemelerine uymakla yükümlüdür.

Veri işleyicisi olarak Dallmeier electronic, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin mümkün olduğunca eksiksiz bir şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem almıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımlarında güvenlik açıkları olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, ilgili her kişi kişisel verilerini bize alternatif yollarla, örneğin posta yoluyla iletmekte serbesttir.

2. Tanımlar

Dallmeier electronic'in veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yayınlanırken Avrupa kılavuz ve düzenleme yetkilileri tarafından kullanılan terimlere dayanmaktadır. Bu gizlilik politikasında ve web sitemizde, diğerlerinin yanı sıra, önceden açıklamak istediğimiz aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

a) Kişisel Veriler Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye (bundan böyle "veri sahibi" olarak anılacaktır) ilişkin tüm bilgileri ifade eder. Tanımlanabilir, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya bu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğini ifade eden bir veya daha fazla özel özellik gibi bir tanımlayıcıya atanarak tanımlanabilen gerçek bir kişidir.

b) Veri sahibi Veri sahibi, kişisel verileri veri işleyen tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir gerçek kişiyi ifade eder.

c) İşleme İşleme, kişisel verilerle ilgili olarak otomatik prosedürler yardımıyla veya bunlar olmaksızın gerçekleştirilen, bu verilerin toplanması, düzenlenmesi, tasnif edilmesi, depolanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, okunması, geri alınması, kullanılması, iletim yoluyla ifşa edilmesi, yayılması veya başka herhangi bir şekilde sağlanması, karşılaştırılması veya ilişkilendirilmesi, kısıtlanması, silinmesi veya imha edilmesi gibi herhangi bir işlem veya işlemler dizisi anlamına gelir.

d) İşlemenin sınırlandırılması İşlemenin sınırlandırılması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir.

e) Takma ad verme Takma ad verme, kişisel verilerin, bu ek bilgilerin ayrı olarak tutulması ve kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atanmamasını sağlayan teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, ek bilgiler kullanılmadan belirli bir veri sahibine artık atanamayacak şekilde işlenmesidir.

f) Veri sorumlusu veya veri işleyen Veri sorumlusu veya veri işleyen, kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organdır. Söz konusu işleme amaçları ve araçlarının AB hukuku veya Üye Devletlerin hukuku tarafından belirlendiği durumlarda, kontrolör veya atanmasına ilişkin özel kriterler AB hukuku veya Üye Devletlerin hukuku uyarınca belirlenebilir.

g) Sözleşmeli veri işleyici Veri işleyici, veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya başka bir organdır.

h) Alıcı Alıcı, üçüncü taraf olup olmadığına bakılmaksızın kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer organdır. Ancak, AB hukuku veya Üye Devletlerin hukuku kapsamında belirli bir soruşturma yetkisi altında kişisel verileri alabilecek makamlar alıcı olarak kabul edilmeyecektir; söz konusu makamlar tarafından bu tür verilerin işlenmesi, işleme amaçlarına uygun olarak geçerli veri koruma kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

i) Üçüncü Taraf Üçüncü taraf, veri sahibi, veri işleyen, veri işleyen ve veri işleyen veya veri işleyenin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışında kalan gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer organlardır.

j) Rıza Rıza, veri sahibinin kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine rıza gösterdiğini belirten bir beyan veya diğer açık olumlu bir eylem şeklinde belirli bir durumda veri sahibi tarafından gönüllü olarak verilen herhangi bir bilgilendirilmiş ve açık irade beyanı anlamına gelir.

k) Kişisel verilerin korunmasının ihlali Kişisel verilerin korunmasının ihlali, kasıtsız veya yasadışı olarak imha, kayıp veya değişikliğe yol açan veya iletilen, depolanan veya başka bir şekilde işlenen kişisel verilerin yetkisiz ifşa edilmesine veya bunlara erişilmesine neden olan bir güvenlik ihlalidir.

3. Sorumlu tüzel kişi ve veri koruma görevlisi

GDPR, Avrupa Birliği Üye Devletlerinde yürürlükte olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler anlamında sorumlu tüzel kişilik

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG
Bahnhofstr. 16 93047
Regensburg - Almanya

Telefon: +49 941 8700-0
Faks: +49 941 8700-180
Web sitesi: www.dallmeier.com
E-Mail: info@ dallmeier.com

Bu veri koruma beyanı sorularınızı yanıtlayamazsa, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız. Gerekirse, lütfen bize bir e-posta gönderin veya veri koruma görevlimizle iletişime geçin:

Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co.KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

info@ projekt29.de
Telefon: +49 941 298693-0
Faks: +49 941 298693-16

4. Çerezler

Dallmeier electronic'in internet sayfalarında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır. Kullanıcının erişim cihazında (PC, akıllı telefon, vb.) cihazla ilgili belirli bilgilerin saklanmasını mümkün kılarlar. Bir yandan, web sitelerinin ve dolayısıyla kullanıcıların kullanım kolaylığına hizmet ederler (örneğin, oturum açma verilerinin depolanması). Öte yandan, çerezler web sitesinin kullanımı hakkında istatistiksel veri toplamak ve kullanıcıya yönelik teklifi iyileştirmek amacıyla bunları analiz etmek için kullanılır. Kullanıcılar çerezlerin kullanımını etkileyebilir. Çoğu tarayıcıda çerezlerin depolanmasının kısıtlandığı veya tamamen engellendiği bir seçenek vardır. Ancak, çerezler olmadan kullanıcı deneyiminin ve konforunun sınırlı olabileceğine dikkat çekilmektedir.

5.Matomo kullanımı (Ocak 2018'den önce Piwik olarak bilinir)

Bu web sitesi, kullanıcı erişiminin istatistiksel analizi için açık kaynaklı bir yazılım olan Matomo'yu kullanmaktadır. Matomo, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için kullanıcının bilgisayarına yerleştirilen metin dosyaları olan "çerezleri" kullanır. Bu web sitesinin kullanımı hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler, sağlayıcının Almanya'daki sunucusunda saklanır. Kullanıcılar, tarayıcı yazılımlarını uygun şekilde ayarlayarak çerezlerin yüklenmesini önleyebilirler. Ancak, kullanıcılara bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayacaklarını belirtmek isteriz.

6.Sosyal Medya

Sosyal medya sitelerimize yapılan tüm referanslar, herhangi bir veri alışverişi olmaksızın basit bağlantılardır.

Facebook'taki sosyal medya varlıkları

Burada gösterilen sosyal medya varlıkları için:

Facebook Ireland Ltd. şirketinin teknik platformuna ve hizmetlerine güveniyoruz.

Lütfen bu Facebook veya Instagram sayfasını ve işlevlerini kendi sorumluluğunuzda kullandığınızı unutmayın. Bu özellikle interaktif fonksiyonların kullanımı için geçerlidir (örn. yorum yapma, paylaşma, değerlendirme). Alternatif olarak, bu sayfada sunulan bilgileri internet teklifimiz aracılığıyla da alabilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret ettiğinizde, Facebook IP adresinizi ve bilgisayarınızda bulunan diğer bilgileri çerezler şeklinde toplar. Bu bilgiler, Facebook sayfalarının operatörü olarak bize bu Facebook sayfalarının kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler sağlamak için kullanılır. Bu konuda Facebook'tan daha fazla bilgi için şu bağlantıyı takip edin: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Bu bağlamda hakkınızda toplanan veriler Facebook Ltd. tarafından işlenir ve işleme sırasında Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktarılabilir. Facebook, veri kullanım kılavuzlarında aldığı bilgiler ve bunların nasıl kullanıldığına dair genel bir açıklama sunmaktadır. Yönergeler ayrıca Facebook ile nasıl iletişime geçileceği ve reklamlar için ayar seçenekleri hakkında bilgi içerir.

Veri kullanım kılavuzlarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Facebook'un veri yönergelerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Facebook'un, Facebook sayfalarına yapılan ziyaretler sırasında toplanan verileri kendi amaçları doğrultusunda nasıl kullandığı, Facebook sayfasındaki faaliyetlerin bireysel kullanıcılarla ne ölçüde ilişkilendirildiği, Facebook'un bu verileri ne kadar süreyle sakladığı ve bir Facebook sayfasına yapılan ziyaretten elde edilen verilerin üçüncü taraflara iletilip iletilmediği Facebook tarafından kesin ve açık bir şekilde belirtilmemiştir ve tarafımızca bilinmemektedir. Bir Facebook sayfasına eriştiğinizde, kullanıcı uç cihazınıza atanan IP adresi Facebook'a iletilir. Facebook'tan alınan bilgilere göre, bu IP adresi anonimleştirilmiştir ("Alman" IP adresleri için). Facebook ayrıca kullanıcılarının son cihazları hakkındaki bilgileri de depolar (örneğin, "Oturum açma bildirimi" işlevinin bir parçası olarak); bu, Facebook'un IP adreslerini bireysel kullanıcılara tahsis etmesini sağlayabilir. Şu anda Facebook'ta bir kullanıcı olarak oturum açtıysanız, son cihazınızda Facebook kimliğinizi içeren bir çerez vardır. Bu, Facebook'un bu sayfayı ziyaret ettiğinizi ve nasıl kullandığınızı doğrulamasını sağlar. Bu, diğer tüm Facebook sayfaları için de geçerlidir. Facebook, diğer web sitelerine yerleştirilmiş Facebook düğmeleri aracılığıyla, bu web sitelerine yaptığınız ziyaretleri de kaydedebilir ve bunları Facebook profilinizle ilişkilendirebilir. Bu verilere dayanarak, içerik veya reklamlar faaliyetlerinize göre uyarlanabilir ve size sunulabilir. Bundan kaçınmak istiyorsanız, oturumu kapatmalı veya "Oturum açık kalsın" işlevini devre dışı bırakmalı, cihazınızda bulunan çerezleri silmeli ve tarayıcınızı kapatıp yeniden başlatmalısınız. Bu, sizi doğrudan tanımlamak için kullanılabilecek Facebook bilgilerini silecektir. Böylece Facebook sayfamızı Facebook kimliğiniz ifşa edilmeden kullanabileceksiniz. Sayfadaki etkileşimli işlevlere (Beğen, Yorum Yap, Paylaş, Mesajlar, vb.) erişirseniz, bir Facebook giriş maskesi görünür. Gerekli giriş işlemlerini tamamladıktan sonra, Facebook tarafından tekrar belirli bir kullanıcı olarak tanınırsınız. Hakkınızdaki mevcut bilgileri nasıl yöneteceğinizi veya sileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki Facebook destek sayfalarına gidin: https://de-de.facebook.com/about/privacy#

Bir bilgi hizmeti sağlayıcısı olarak, hizmetimizi kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir veriyi de toplamıyor veya işlemiyoruz. Facebook İrlanda, ortak işlemenin ardından Facebook İrlanda tarafından saklanan verilerle ilgili olarak bu hakların uygulanmasından tek başına sorumludur. Ayrıca yukarıda açıklandığı şekilde itiraz etme ve hakkımızda şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Burada açıklanan veri işleme faaliyetlerinin gelecekte gerçekleştirilmesini istemiyorsanız, lütfen "Bu sayfayı artık beğenmiyorum" ve/veya "Bu sayfanın aboneliğini iptal et" işlevlerini etkinleştirerek kullanıcı profiliniz ile sayfam/sayfamız arasındaki bağlantıyı iptal edin.

7. Dallmeier LinkedIn sayfası hakkında bilgiler

Burada sunulan bilgi hizmeti için LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda'nın teknik platformuna ve hizmetlerine güveniyoruz.

Lütfen bu LinkedIn sayfasını ve işlevlerini kendi sorumluluğunuzda kullandığınızı unutmayın. Bu özellikle interaktif fonksiyonların kullanımı için geçerlidir. LinkedIn sayfamızı ziyaret ettiğinizde LinkedIn, IP adresinizi ve bilgisayarınızda bulunan diğer bilgileri çerezler şeklinde toplar. Bu bilgiler, LinkedIn sayfalarının operatörü olarak bize LinkedIn sayfasının kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler sağlamak için kullanılır.

Bu bağlamda hakkınızda toplanan veriler LinkedIn tarafından işlenir ve işleme sırasında Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktarılabilir. LinkedIn, aldığı bilgilerin ve bunların nasıl kullanıldığının genel bir açıklamasını veri kullanım kılavuzlarında sunmaktadır. Yönergeler ayrıca LinkedIn ile nasıl iletişime geçileceği ve reklamlar için ayar seçenekleri hakkında bilgiler içerir.

Veri kullanım kılavuzlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden erişilebilir: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

GDPR Madde 26'da tanımlanan ortak sorumluluğa ilişkin LinkedIn ile yapılan anlaşma (21/8/2020 tarihli sürüm) şu adreste incelenebilir: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

İletişim formları (LinkedIn Lead Generation Forms olarak da bilinir) aracılığıyla bizimle iletişime geçtiğinizde verileri bağımsız olarak işleriz. Lead Gen Formlarının kullanımına ilişkin meşru menfaatimiz, iş hazırlığımızın, yeni müşteri edinme ve müşteri tutma faaliyetlerimizin bir parçası olarak pazarlama amaçlarıyla ilgilidir. Lead Gen Forms, iletişim formlarının şirket profiline veya sponsorlu içerik olarak dahil edilmesini sağlayan formlardır. Bu Lead Gen Forms hizmetlerini kullanarak, potansiyel müşterilere kullanıcı olarak e-posta adreslerini veya diğer kullanıcı bilgilerini kullanıma sunabileceğiniz bir işlev sunuyoruz.

Kişisel profiliniz aracılığıyla LinkedIn platformuna üye iseniz, LinkedIn yukarıda belirtilen içeriklerin ve işlevlerin çağrısını oradaki kullanıcı profillerine atayabilir. Veri koruma ve LinkedIn'in Lead Gen Reklamları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ve https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/native-advertising/lead-gen-ads

Bu veri koruma beyanının en güncel versiyonunu LinkedIn sayfamızdaki "Veri koruma" başlığı altında bulabilirsiniz.

8. Genel veri ve bilgilerin toplanması

Bir kişi veya otomatik bir sistem web sitesine her eriştiğinde, sağlayıcının web sitesi bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veri ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), (4) erişim sistemi aracılığıyla web sitemizden erişilen alt web siteleri, (5) Web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir İnternet Protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcıları ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı olması durumunda güvenlik amacıyla kullanılan diğer benzer veri ve bilgileri kaydedebiliriz.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, sağlayıcı ilgili kişi hakkında herhangi bir sonuç çıkarmaz. Daha ziyade, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve reklamlarını optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin kalıcı işlevselliğini sağlamak ve (4) bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetlerine cezai kovuşturma için gerekli bilgileri sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, anonim olarak toplanan bu veriler ve bilgiler, bir yandan sağlayıcı tarafından istatistiksel olarak değerlendirilirken, diğer yandan da şirketimizde veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak ve sonuçta tarafımızdan işlenen kişisel veriler için optimum düzeyde koruma sağlamak amacıyla değerlendirilir. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, ilgili kişi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

9.Bülten

Sağlayıcının haber bültenine kaydolurken, web sitesi ziyaretçisi tarafından girilen veriler yalnızca haber bülteni hizmetini kullanmak amacıyla kullanılır. Kullanıcılar, hizmet veya kayıtla ilgili durumlar hakkında e-posta ile bilgilendirilebilir (örneğin, haber bülteni teklifindeki değişiklikler veya teknik koşullar) Kayıt sırasında giriş maskesine girilen veriler toplanır. Bunlar E-posta adresi ve ülke. Başka veriler toplanmayacaktır. Veriler yalnızca haber bülteninin gönderilmesi için kullanılacak ve üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Kişisel verilerinizin saklanmasına ve sağlayıcı tarafından bülten gönderimi için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Her haber bülteninde ilgili bir bağlantı bulacaksınız. Ayrıca, iptal web sitesinde belirtilen diğer iletişim seçenekleri aracılığıyla da beyan edilebilir.

10. Dallmeier ile iletişime geçin

Bir web sitesi kullanıcısı e-posta veya iletişim formu aracılığıyla sağlayıcıyla iletişime geçerse, kendisi tarafından sağlanan bilgiler, talebin işlenmesi ve olası takip soruları amacıyla saklanacaktır.

11. Kişisel verilerin silinmesi ve engellenmesi

Verilerden kaçınma ve veri ekonomisi ilkelerine bağlıyız. Bu nedenle, kişisel verilerinizi yalnızca burada belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli olduğu sürece veya yasalarca öngörülen çeşitli saklama sürelerinde öngörüldüğü şekilde saklıyoruz. İlgili amaç veya bu sürelerin sona ermesinden sonra, ilgili veriler rutin olarak ve yasal düzenlemelere uygun olarak engellenecek veya silinecektir.

12. Veri sahibinin hakları

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen bir kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz. Bu haklardan herhangi birini talep etmek isterseniz, lütfen veri koruma görevlimizle iletişime geçin. Verilerin herhangi bir zamanda kilitlenebilmesini sağlamak için, bu veriler kontrol amacıyla bir kilit dosyasında tutulmalıdır. Yasal arşivleme zorunluluğu olmadığı sürece verilerin silinmesini de talep edebilirsiniz. Böyle bir zorunluluk varsa, talep üzerine verilerinizi bloke edeceğiz.

Gelecekte geçerli olmak üzere bize uygun şekilde bildirimde bulunarak değişiklik yapabilir veya onayınızı geri çekebilirsiniz.

a) Teyit hakkı Dallmeier electronic'ten sizinle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmeyeceğini teyit etmesini isteme hakkına sahipsiniz.

b) Bilgi edinme hakkı Hakkınızda saklanan kişisel veriler hakkında Dallmeier electronic'ten ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz.

c) Düzeltme hakkı Sizinle ilgili yanlış kişisel verilerin tamamlanması da dahil olmak üzere derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

d) Veri silme hakkı (unutulma hakkı)

 • Aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması ve işlemenin gerekli olmaması koşuluyla, Dallmeier electronic'ten kişisel verilerinizi derhal silmesini talep etme hakkına sahipsiniz:
 • Kişisel veriler artık gerekli olmadıkları amaçlar için toplanmış veya başka bir şekilde işlenmiştir.
 • GDPR Madde 6(1)(a) veya GDPR Madde 9(2)(a) uyarınca işlemenin dayandığı onayınızı geri çekersiniz ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
 • GDPR Madde 21(1) uyarınca işlemeye itiraz ediyorsanız ve işleme için ağır basan meşru gerekçeler yoksa veya GDPR Madde 21(2) uyarınca işlemeye itiraz ediyorsanız.
 • Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.
 • Kişisel verilerin silinmesi, Birlik yasaları veya Dallmeier electronic'in tabi olduğu Üye Devletlerin yasaları uyarınca yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereklidir.

e) İşlemenin sınırlandırılması hakkı Aşağıdaki koşullardan birinin geçerli olması halinde Dallmeier electronic'ten işlemenin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz:

 • Kişisel verilerin doğruluğuna, Dallmeier electronic'in kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesine olanak tanıyan bir süre boyunca veri sahibi tarafından itiraz edilmesi.
 • İşlemenin yasa dışı olması, veri sahibinin kişisel verileri silmeyi reddetmesi ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmesi.
 • Dallmeier electronic'in işleme amaçları için artık kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak veri sahibinin yasal talepleri ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için bunlara ihtiyacı vardır.
 • Veri sahibi, Madde 21 uyarınca işlemeye itirazda bulunmuştur. 21. maddenin 1. fıkrası uyarınca 1 GDPR ve Dallmeier electronic'in haklı gerekçelerinin veri sahibinin gerekçelerinden ağır basıp basmadığı henüz belirlenmemiştir.

f) Veri taşınabilirliği hakkı Sizin tarafınızdan bir veri denetleyicisine sağlanan, veri sahibi olarak sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, işlemenin GDPR Madde 6(1)(a) veya GDPR Madde 9(2)(a)'da öngörülen rızaya veya GDPR Madde 6(1)(b) uyarınca bir sözleşmeye dayanması ve işlemenin kamu yararına bir görevin yerine getirilmesi veya veri denetleyicisine verilen kamu yetkisinin kullanılması için gerekli olmadığı sürece otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilmesi koşuluyla, kişisel verilerin sağlandığı veri denetleyicisi tarafından engellenmeden bu verileri başka bir veri denetleyicisine iletme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Madde 20 para. uyarınca veri aktarılabilirliği hakkınızı kullanırken 20 para. 1 GDPR uyarınca, teknik olarak mümkün olduğu ölçüde ve diğer kişilerin hak ve özgürlüklerinin bundan etkilenmemesi koşuluyla, kişisel verilerin bir veri denetleyicisi tarafından doğrudan başka bir veri denetleyicisine aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

g) İtiraz etme hakkı GDPR Madde 6(1)(e) veya (f)'ye dayanarak özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Dallmeier electronic, bir itiraz durumunda, veri sahibinin çıkarlarına, haklarına ve özgürlüklerine ağır basan işleme için korunmaya değer zorlayıcı nedenleri kanıtlayamazsak veya işlemenin yasal talepleri ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmediği sürece kişisel verileri artık işlemeyecektir.

Dallmeier electronic, doğrudan reklam yapmak için kişisel verileri işlerse, ilgili kişi, kişisel verilerin bu tür reklam amacıyla işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir. İlgili kişi Dallmeier electronic'in doğrudan reklam amacıyla kişisel verileri işlemesine itiraz ederse, Dallmeier electronic kişisel verileri artık bu amaçlar için işlemeyecektir.

h) Veri koruma yasası uyarınca rızayı iptal etme hakkı Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızanızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz.

13. Başvurular için ve başvuru prosedürü sırasında veri koruması

Dallmeier electronic, başvuru prosedürünün işlenmesi amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşleme elektronik olarak da gerçekleştirilebilir. Bu, özellikle başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini Dallmeier electronic'e elektronik yollarla, örneğin e-posta ile göndermesi durumunda geçerlidir. Dallmeier electronic'in bir başvuru sahibi ile iş sözleşmesi imzalaması halinde, iletilen veriler iş ilişkisinin yasal hükümlere uygun olarak işlenmesi amacıyla saklanacaktır. Dallmeier electronic'in başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi imzalamaması halinde başvuru belgeleri, silme işleminin veri sorumlusunun diğer meşru menfaatleri ile çelişmemesi kaydıyla ret kararının bildirilmesinden altı ay sonra silinecektir. Bu anlamda diğer meşru menfaatler, örneğin, Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki işlemlerde ispat yükümlülüğüdür.

14.Veri koruma yönetmeliklerimizdeki değişiklikler

Bu veri koruma beyanını, her zaman mevcut yasal gerekliliklere uyacak şekilde zaman zaman uyarlama veya örneğin yeni hizmetler sunarken veri koruma beyanında hizmetlerimizde değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutarız. Yeni veri koruma beyanı bir sonraki ziyaretiniz için geçerli olacaktır.

Veri koruma bilgi görevleri

Son güncelleme: 24.07.2023

Çerez tercihlerinizi ayarlayın

Kişisel verilerinizin korunması bizim için özel bir önem taşımaktadır. Bu nedenle kişisel verilerinizi (kısaca "veriler") yalnızca yasal düzenlemelere dayanarak işliyoruz. Bu veri koruma beyanı ile, verilerinizin şirketimizde işlenmesi ve Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (EU GDPR) 13. Maddesi kapsamında sahip olduğunuz veri koruma talepleri ve hakları hakkında sizi kapsamlı bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz. Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (EU GDPR) Madde 13.

1. Veri işlemeden kim sorumludur ve kime başvurabilirsiniz?

Sorumlu kişi:

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG
Bahnhofstrasse 16
93047 Regensburg

E-Mail: info@ dallmeier.com
Tel: +49 941 8700-0

Kurumsal veri koruma görevlisi:

Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

E-Mail: anfragen@ projekt29.de
Tel: +49 941 298693-0

2. Hangi veriler işleniyor ve bu veriler hangi kaynaklardan geliyor?

Sözleşmenin başlatılması veya işlenmesinin bir parçası olarak, onaylara dayanarak veya bize başvurunuzun bir parçası olarak veya personelinizin bir parçası olarak sizden aldığımız verileri işliyoruz.

Kişisel veriler şunları içerir:

Sözleşmeli ve iş ortakları söz konusu olduğunda, örneğin adınız ve soyadınız, adresiniz, iletişim verileriniz (e-posta adresi, telefon numarası, faks), varsa yasal temsilcinizin adı, şirketiniz, ticari sicil numaranız, KDV numaranız, şirket numaranız, irtibat kişisi iletişim verileriniz, banka verileriniz dahil olmak üzere ana ve iletişim verileriniz.

Başvuru sahipleri ve çalışanlar için bu, örneğin ad ve soyadı, adres, iletişim verileri (e-posta adresi, telefon numarası, faks), doğum tarihi, özgeçmiş ve iş referansları verileri, banka verileri, dini aidiyet, fotoğraflar ve çalışanlar için vergi ve sigorta verilerini içerir.

Gazeteciler için bu, ad ve soyadı, e-posta adresi, sipariş veya işvereni içerir.

Şirketimize gelen ziyaretçiler için bu veriler isim, şirket bağlantısı ve imzayı içerir.

Ek olarak, aşağıdaki diğer kişisel verileri de işliyoruz:

 • Sözleşme verilerinin türü ve içeriği, sipariş verileri, ciro ve fiş verileri, müşteri ve tedarikçi geçmişi ve danışmanlık belgeleri hakkında bilgiler
 • Reklam ve satış verileri
 • Bizimle yaptığınız elektronik işlemlerden elde edilen bilgiler (örneğin IP adresi, oturum açma verileri)
 • İş ilişkimiz çerçevesinde sizden aldığımız diğer veriler (örn. müşteri toplantılarında)
 • Örneğin haber bültenlerinin alınmasına ilişkin rıza beyanınızın belgelendirilmesi
 • Etkinlikler çerçevesinde fotoğrafçılık

3. Veriler hangi amaçlarla ve hangi yasal dayanağa göre işleniyor?

Verilerinizi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve değiştirilmiş haliyle 2018 Federal Veri Koruma Yasası hükümlerine uygun olarak işliyoruz:

- (Sözleşme öncesi) yükümlülükleri yerine getirmek için (GDPR Madde 6 Abs. 1lit.b):

Verilerinizin işlenmesi, sözleşmelerin işlenmesi için mal veya hizmetlerin satın alınması için, çalışanlar söz konusu olduğunda şirketimizde istihdam edilmeniz için sözleşmelerin işlenmesi için gerçekleştirilir. Veriler özellikle ticari işlemlerin başlatılması ve sizinle sözleşmelerin yürütülmesi için işlenecektir.

- Yasal yükümlülükleri yerine getirmek için (GDPR Madde 6 Abs. 1 lit.c):

Verilerinizin işlenmesi, örneğin ticaret kanunu veya vergi kanunu gibi farklı yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gereklidir.

- Meşru menfaatleri korumak için (GDPR Madde 6 Abs. 1 lit.f):

Çıkarların tartılması temelinde, bizim veya üçüncü tarafların meşru çıkarlarını korumak için veri işleme, sözleşmenin fiilen yerine getirilmesinin ötesinde gerçekleşebilir. Meşru menfaatleri korumak için veri işleme, örneğin aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

 • Reklam veya pazarlama (bkz. No. 4)
 • İş yönetimi ve hizmet ve ürünlerin daha da geliştirilmesi için önlemler
 • Müşteri hizmetlerini iyileştirmek için grup çapında bir müşteri veri tabanının sürdürülmesi
 • Yasal işlemler bağlamında
 • Satışları teşvik etmeyen bilgi ve basın bültenlerinin gönderilmesi

- Onayınız kapsamında (Madde 6 Abs. 1lit.a GDPR):

Verilerinizin işlenmesi için bize izin verdiyseniz, örneğin size haber bültenimizi göndermek, iş kulübüne katılmak, bağış toplamak, fotoğraf yayınlamak, ödüller kazanmak vb. için, verilerinizi başka bir amaç için kullanmayacağız.

4. Kişisel verilerin reklam amacıyla işlenmesi

Mevcut iş ilişkileri durumunda, § 7 Abs.3 UWG'nin yasal gereklilikleri uyarınca, kendi benzer mal veya hizmetlerimiz için doğrudan reklam için sözleşme imzalarken verdiğiniz e-posta adresini kullanma hakkına sahibiz. Bu ürün önerilerini, bir haber bültenine abone olup olmadığınıza bakılmaksızın bizden alacaksınız.

BusinessClub veya haber bültenine katılırken, kayıt sırasında verdiğiniz onaya atıfta bulunuyoruz (GDPR Madde 6 Abs. 1 lit. a).

Yeni kazanım amacıyla reklam yapılması durumunda, meşru menfaatlerin korunmasına başvururuz (GDPR Madde 6 Abs. 1 lit. f).

Temel tarifelere göre iletim maliyetleri dışında herhangi bir maliyete maruz kalmadan kişisel verilerinizin reklam amacıyla kullanılmasına istediğiniz zaman tamamen veya kısmen itiraz edebilirsiniz.

Bu amaç için metin biçiminde bir mesaj yeterlidir. Elbette, her e-posta her zaman bir abonelikten çıkma bağlantısı içerir.

5. Verilerimi kim alıyor?

Sipariş işleme anlamında bir hizmet sağlayıcı kullanırsak, yine de verilerinizin korunmasından sorumlu olmaya devam edeceğiz. Tüm sözleşmeli işleyiciler, sözleşmeye bağlı olarak verilerinizi gizli tutmak ve yalnızca hizmet sunumu kapsamında işlemekle yükümlüdür. Tarafımızdan görevlendirilen sözleşmeli işleyiciler, ilgili hizmetlerini yerine getirmek için verilere ihtiyaç duymaları halinde verilerinizi alacaktır. Bunlar, örneğin, BT sistemimizin çalışması ve güvenliği için ihtiyaç duyduğumuz BT hizmet sağlayıcıları ile kendi reklam kampanyalarımız için reklam ve adres yayıncılarıdır.

Bu veriler, sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olması halinde grup şirketlerinin kullanımına sunulur. Müşteri verileri her şirket için ayrı ayrı saklanır ve ana şirketimiz her bir katılımcı şirket için bir hizmet sağlayıcı olarak hareket eder.

Yasal bir zorunluluk varsa ve yasal işlemler bağlamında, yetkililer ve mahkemeler ile dış denetçiler verilerinizin alıcısı olabilir.

Ayrıca, sigorta şirketleri, bankalar, kredi kuruluşları ve hizmet sağlayıcılar, sözleşmelerin başlatılması ve yerine getirilmesi amacıyla verilerinizin alıcısı olabilir.

6. Verilerim ne kadar süreyle saklanacak?

Verilerinizi iş ilişkisinin sona ermesine veya geçerli yasal saklama sürelerinin (örneğin Alman Ticaret Kanunu, Vergi Kanunu veya Çalışma Saatleri Kanunu) sona ermesine kadar; ayrıca verilerin kanıt olarak gerekli olduğu herhangi bir yasal anlaşmazlığın sonuna kadar işleriz.

7. Kişisel veriler üçüncü bir ülkeye aktarılıyor mu?

Prensip olarak, herhangi bir veriyi üçüncü bir ülkeye aktarmıyoruz. Münferit durumlarda, veriler yalnızca Avrupa Komisyonu tarafından verilen bir yeterlilik kararı, standart sözleşme maddeleri, uygun garantiler veya açık rızanız temelinde aktarılacaktır.

8. Hangi veri koruma haklarına sahibim?

Veri koruma yasasının gerekliliklerine uygun olarak bilgi alma, düzeltme, silme veya saklanan verilerinizin işlenmesini istediğiniz zaman kısıtlama, işlemeye itiraz etme hakkı, veri aktarımı hakkı ve şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Bilgi edinme hakkı:

Verilerinizi işleyip işlemediğimiz ve ne ölçüde işlediğimiz konusunda bizden bilgi talep edebilirsiniz.

Düzeltme hakkı:

Eksik veya yanlış olan verilerinizi işliyorsak, istediğiniz zaman düzeltmemizi veya tamamlamamızı talep edebilirsiniz.

Silme hakkı:

Verilerinizi hukuka aykırı olarak işliyorsak veya işleme meşru koruma menfaatlerinize orantısız bir şekilde müdahale ediyorsa verilerinizi silmemizi talep edebilirsiniz. Lütfen, örneğin yasal olarak düzenlenmiş depolama yükümlülükleri söz konusu olduğunda, derhal silmeyi engelleyen nedenler olabileceğini unutmayın.

Silme hakkınızı kullanmanıza bakılmaksızın, bu bağlamda verileri saklamak için yasal veya kanuni bir zorunluluk olmadığı sürece verilerinizi derhal ve tamamen sileceğiz.

İşlemenin sınırlandırılması hakkı:

Aşağıdaki durumlarda verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep edebilirsiniz

 • Verilerin doğruluğunu teyit etmemize olanak tanıyacak bir süre boyunca verilerin doğruluğuna itiraz etmeniz
 • Verilerin işlenmesi hukuka aykırıdır, ancak verilerin silinmesini reddedersiniz ve bunun yerine verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep edersiniz
 • Verilere amaçlanan amaç için artık ihtiyacımız yok, ancak yasal taleplerde bulunmak veya bunları savunmak için bu verilere hala ihtiyacınız var veya
 • Verilerin işlenmesine itiraz ettiniz

Veri aktarılabilirliği hakkı:

Bize sağladığınız verileri yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta size sunmamızı ve bu verileri bizim müdahalemiz olmadan başka bir sorumlu kişiye aktarabilmenizi talep edebilirsiniz.

 • Bu verileri sizin tarafınızdan verilen ve iptal edilebilen bir anlaşmaya dayanarak veya aramızdaki bir sözleşmenin yerine getirilmesi için işliyoruz ve
 • Bu işleme otomatik yollarla gerçekleştirilecektir

Teknik olarak mümkünse, verilerinizi doğrudan başka bir sorumlu kişiye aktarmamızı talep edebilirsiniz.

İtiraz hakkı:

Verilerinizi meşru menfaat için işliyorsak, bu veri işlemeye istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz; bu, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerli olacaktır. Bu durumda, çıkarlarınızdan, haklarınızdan ve özgürlüklerinizden daha ağır basan korumaya değer işleme için zorlayıcı gerekçeler kanıtlayamazsak veya işleme yasal iddiaların ileri sürülmesine, uygulanmasına veya savunulmasına hizmet etmezse verilerinizi artık işlemeyeceğiz. Verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman neden belirtmeksizin itiraz edebilirsiniz.

İtiraz hakkı:

Verilerinizi işlerken Alman veya Avrupa veri koruma yasasını ihlal ettiğimizi düşünüyorsanız, lütfen sorularınızı açıklığa kavuşturmak için bizimle iletişime geçin. Elbette, sizden sorumlu denetim makamına, veri koruma denetimi için ilgili eyalet dairesine başvurma hakkına da sahipsiniz.

Yukarıdaki haklardan herhangi birini bize karşı kullanmak isterseniz, lütfen veri koruma görevlimizle iletişime geçin. Şüphe durumunda, kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi talep edebiliriz.

9. Veri sağlamak zorunda mıyım?

Verilerinizin işlenmesi, bizimle sözleşmenizin imzalanması veya yerine getirilmesi için gereklidir. Bize bu verileri sağlamazsanız, genellikle sözleşmeyi imzalamayı reddetmek zorunda kalacağız veya artık mevcut bir sözleşmeyi yürütemeyeceğiz ve bu nedenle feshetmek zorunda kalacağız. Ancak, sözleşmenin ifasıyla ilgili olmayan veya kanunen gerekli olmayan verilerle ilgili olarak veri işlemeye onay vermek zorunda değilsiniz.

Privacy Policy - SeMSy Mobile Client App

Son güncelleme: 01.07.2023

Preambel

This service (hereinafter referred to as "App") is provided by 

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG
Bahnhofstrasse 16
93047 Regensburg
E-Mail: info@ dallmeier.com
Tel.: +49 941 8700-0

(hereinafter "we" or "us") as the responsible party within the meaning of the applicable data protection law.

Within the scope of the app, we provide you with mobile and professional access to Dallmeier camera and recording systems via the Dallmeier Connect Service. After creating an account, the latest Dallmeier cameras can be integrated directly, quickly and easily via a QR code and assigned to a location (site). Current Dallmeier recording systems can be integrated just as easily as an option, which also supports access to older camera generations as a link (proxy).

When you use the app, we process personal data about you. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person. Because protecting your privacy when using the app is important to us, we would like to inform you in the following which personal data we process when you use the app and how we handle this data. In addition, we inform you about the legal basis for the processing of your data and, insofar as the processing is necessary to protect our legitimate interests, also about our legitimate interests.

You can access this privacy policy at any time under the menu item Settings/Information/End User Privacy Policy within the app.

1. Information on the processing of your data

Certain information is already processed automatically as soon as you use the app. We have listed exactly which personal data is processed for you below:

1.1 Information collected during the download process

When downloading the app, certain required information is transmitted to the app store selected by you (e.g. Google Play or Apple App Store), in particular the user name, the e-mail address, the customer number of your account, the time of the download, payment information and the individual device identification number may be processed. The processing of this data is carried out exclusively by the respective App Store and is beyond our control.

1.2 Information that is collected automatically

As part of your use of the app, we automatically collect certain data that is required for the use of the app. These are e.g. 

 • your IP address, times of contact with our servers
 • Performance reports (app start-up time, time until the first rendered frame)
 • Crash reports (error messages and system variables at the time of the crash).

This data is automatically transmitted to us, 

 1. to provide the Service and related features to you; 
 2. improve the functions and features of the App; and
 3. prevent and remedy misuse and malfunctions. 

This data processing is justified by the fact that. 

 1. the processing is necessary for the performance of the contract between you as the data subject and us pursuant to Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR for the use of the App, or 
 2. we have a legitimate interest in ensuring the functionality and error-free operation of the App and in being able to offer a service that is in line with the market and interests, which here outweighs your rights and interests in the protection of your personal data within the meaning of Art. 6 (1) f) GDPR.

1.3 Creation of a user account (registration) and login

When you create a user account or log in, we use your access data (e-mail address and password) to grant you access to your user account and to manage it ("mandatory data"). Mandatory data within the scope of registration are marked with an asterisk and are required for the conclusion of the user contract. If you do not provide this data, you will not be able to create a user account.

In addition, you can provide your first name and surname as voluntary details during registration.
We use the mandatory information to authenticate you when you log in and to follow up on requests to reset your password. The information you provide as part of the registration or login process will be processed and used by us, 

 1. to verify your eligibility to manage the user account; 
 2. enforce the App's Terms of Use and any rights and obligations associated therewith; and 
 3. to contact you to send you technical or legal notices, updates, security messages or other communications relating to, for example, the administration of the User Account.

This data processing is justified by the fact that 

 1. the processing is necessary for the performance of the contract between you as the data subject and us pursuant to Art. 6(1)(b) GDPR for the use of the App, or 
 2. we have a legitimate interest in ensuring the functionality and fault-free operation of the App, which here outweighs your rights and interests in the protection of your personal data within the meaning of Art. 6 (1) f) GDPR.

1.4 Use of the app

Within the framework of the app, you can enter, manage and edit various information and activities. This information includes, in particular, data on the Creation of sites, as well as the assignment of cameras to sites, user invitations and user administration.

The app also requires the following permissions:

 • Internet access: This is required to generally establish a connection to cameras and recorders or to be informed about alarms.
 • Camera access: This is required so that you can scan the QR code to integrate Dallmeier cameras. However, this authorisation is optional; Dallmeier cameras can also be integrated by entering a security code.
 • Microphone: This is required so that you can use the audio talkback function of the app. However, this authorisation is optional, the app can also be used without the talkback function. 
 • Push Notification: This is required so that you receive a corresponding notification for alarms that you define yourself. However, this authorisation is optional; the app can also be used without push notification. 

The processing and use of usage data is carried out for the provision of the service. This data processing is justified by the fact that the processing is necessary for the performance of the contract between you as the data subject and us pursuant to Art. 6 (1) lit. b) GDPR for the use of the app.

For optional processing, the basis is your consent pursuant to Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR.

2. Disclosure and transfer of data

In addition to the cases explicitly mentioned in this data protection declaration, your personal data will only be passed on without your express prior consent if this is permitted or required by law. This may be the case, for example, if the processing is necessary to protect the vital interests of the user or another natural person.

2.1 The data provided by you during registration will be shared within the Dallmeier group of companies for internal administrative purposes, including joint customer support, to the extent necessary.

Any disclosure of the personal data is justified by the fact that we have a legitimate interest in disclosing the data for administrative purposes within our group of companies and that your rights and interests in the protection of your personal data within the meaning of Art. 6 (1) f) GDPR are not overridden.

2.2 If it is necessary to clarify illegal or abusive use of the app or for legal prosecution, personal data will be forwarded to the law enforcement authorities or other authorities and, if necessary, to injured third parties or legal advisors. However, this only happens if there are indications of unlawful or abusive behaviour. A transfer may also take place if this serves the enforcement of terms of use or other legal claims. We are also legally obliged to provide information to certain public authorities upon request. These are law enforcement agencies, authorities that prosecute administrative offences subject to fines and the tax authorities.

Any disclosure of personal data is justified by the fact that

 1. the processing is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject pursuant to Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR in conjunction with national legal requirements to disclose data to law enforcement authorities, or 
 2. we have a legitimate interest in disclosing the data to the aforementioned third parties if there are indications of abusive behaviour or in order to enforce our terms of use, other conditions or legal claims and your rights and interests in the protection of your personal data within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR are not overridden.

2.3 We rely on contractually affiliated companies of the Dallmeier Group as well as the following third-party companies and external service providers to provide our service:

Microsoft Azure      

 • Hosting of backend services

Service provider:

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18 – Ireland

Google Firebase    

 • Provision of push messages
 • Crash and performance reports

Service provider:

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043 - USA

Any disclosure of personal data is justified by the fact that

 1. we have a legitimate interest in disclosing the data for administrative purposes within our group of companies and your rights and interests in the protection of your personal data within the meaning of Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR are not overridden, and 
 2. we have carefully selected our third-party companies and external service providers as processors within the scope of Art. 28 (1) GDPR, regularly checked them and contractually obliged them to process all personal data exclusively in accordance with our instructions.

2.4 As our business evolves, we may change the structure of our business by changing its legal form, establishing, buying or selling subsidiaries, divisions or components. In such transactions, customer information may be transferred along with the part of the business being transferred. Any transfer of personal information to third parties to the extent described above will be done in accordance with this Privacy Policy and applicable data protection law.

Any disclosure of personal data is justified by the fact that we have a legitimate interest in adapting our corporate form to the economic and legal circumstances as required and that your rights and interests in the protection of your personal data within the meaning of Article 6 (1) (f) of the German Data Protection Regulation (GDPR) do not outweigh this interest.

3. Data transfers to third countries

We also process data in countries outside the European Economic Area ("EEA"). This concerns in detail:

Google Firebase ein Dienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google only receives pseudonymous data from you, primarily a unique ID of your installed app. 

In order to ensure the protection of the personal rights of users also in the context of these data transfers, we make use of the standard contractual clauses of the EU Commission in accordance with Art. 46 (2) c) GDPR and the EU adequacy decision for the USA in connection with the certification of Google in accordance with the TransAtlantic Data Privacy Framework when structuring the contractual relationship.

4. Changes of purpose

Processing of your personal data for purposes other than those described will only take place if permitted by law or if you have consented to the changed purpose of the data processing. In the event of further processing for purposes other than those for which the data was originally collected, we will inform you of these other purposes prior to further processing and provide you with all other relevant information.

5. Period of data storage

We delete or anonymise your personal data as soon as it is no longer required for the purposes for which we collected or used it in accordance with the above paragraphs. As a rule, we store your personal data for the duration of the usage or contractual relationship via the app plus a period of 365 days, during which we keep backup copies after deletion, unless this data is needed for longer for criminal prosecution or to secure, assert or enforce legal claims. 

Specific statements in this privacy policy or legal requirements for the retention and deletion of personal data, in particular data that we are required to retain for tax reasons, remain unaffected.

6. Your rights as a data subject

6.1 Right to information

You have the right to request information from us at any time about the personal data we process that concerns you within the scope of Art. 15 GDPR. To do this, you can send a request by post or email to the address below.

6.2 Right to rectify inaccurate data

You have the right to request that we correct personal data relating to you without delay if it is incorrect. To do so, please contact us at the addresses below.

6.3 Right to erasure

You have the right to demand that we delete the personal data relating to you under the conditions described in Art. 17 GDPR. These conditions provide in particular for a right to erasure if the personal data are no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed, as well as in cases of unlawful processing, the existence of an objection or the existence of an obligation to erase under Union law or the law of the Member State to which we are subject. For the period of data storage, please also see section 5 of this data protection declaration. To exercise your right to erasure, please contact us at the addresses below.

6.4 Right to restriction of processing

You have the right to demand that we restrict processing in accordance with Art. 18 GDPR. This right exists in particular if the accuracy of the personal data is disputed between the user and us, for the duration that the verification of the accuracy requires, as well as in the event that the user requests restricted processing instead of erasure in the case of an existing right to erasure; furthermore, in the event that the data are no longer necessary for the purposes pursued by us, but the user requires them for the assertion, exercise or defence of legal claims, as well as if the successful exercise of an objection is still disputed between us and the user. To exercise your right to restrict processing, please contact us at the contact addresses below.

6.5 Right to data portability

You have the right to receive from us the personal data relating to you that you have provided to us in a structured, commonly used, machine-readable format in accordance with Article 20 GDPR. To exercise your right to data portability, please contact us at the contact addresses below.

7.  Right of objection

You have the right to object at any time, on grounds relating to your particular situation, to the processing of personal data relating to you which is carried out, inter alia, on the basis of Article 6(1)(e) or (f) GDPR, in accordance with Article 21 GDPR. We will stop processing your personal data unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms, or if the processing serves the assertion, exercise or defence of legal claims.

8. Right of complaint

If you are of the opinion that we violate German or European data protection law when processing your data, please contact us so that we can clarify any questions. Of course, you also have the right to contact the supervisory authority responsible for you, the respective state office for data protection supervision.

If you wish to assert any of the aforementioned rights against us, please contact our data protection officer. In case of doubt, we may request additional information to confirm your identity.

9. Contact

If you have any questions or comments about our handling of your personal data, or if you wish to exercise the rights as a data subject set out in sections 6 and 7, please contact 

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG
Bahnhofstrasse 16
93047 Regensburg
E-Mail: info@ dallmeier.com
Tel.: +49 941 8700-0

Our data protection officer can be reached at the following contact details: 

Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.: +49 941 298693-0
Fax: +49 941 298693-16
E-Mail: anfrage@ projekt29.de

10. Changes to this data protection declaration

We always keep this data protection declaration up to date. Therefore, we reserve the right to change it from time to time and to update any changes in the collection, processing or use of your data. The current version of the privacy policy is always available under Settings/Information/End User Privacy Policy within the app.