Ne planlarsak onu alırsınız.

Bir projenin başlangıcında Dallmeier's 3D planlama ekibi ortamınızın "dijital ikizini" oluşturabilir. Bu ortamda, çözüm "su geçirmez" hale gelene kadar tüm planlama ve değişiklikler yapılır. Bu, optimum, uygun maliyetli planlama ve uygulama sağlar ve bütçe, zaman, gizlilik ve siber güvenliği göz önünde bulundururken hedeflere ulaşılmasını garanti eder.

Avantajlar

  • Ortamın tam bir "dijital ikizinin" oluşturulması
  • Görüş alanı engellerini algılama ve bunlardan kaçınma
  • Tüm alan boyunca çözünürlük yoğunluklarının tam simülasyonu ve belirlenmesi
  • Objektif performans kriterlerine göre (örn. DIN EN 62676-4'e göre görüntü kalitesi)
  • CamCard'ların oluşturulması (tam yapılandırma belgeleri)
  • BT altyapısının teşhisi ve planlanması (örn. ağ ve depolama gereksinimleri)

Gizlilik Avantajları Pre-project assessment

  • Tüm paydaşların katılımı, örneğin veri koruma görevlisi, iş konseyi, veri koruma denetim makamı
  • Veri koruma görevlisi ile değerlendirme: Hangi kamera ne görüyor? Hangi görüntü kalitesiyle? Hangi görüş açısı? Hangi sahne? Üçüncü tarafların veya çalışanların kişilik hakları etkileniyor mu? Kişisel veriler işleniyor mu?
  • Dijital ikizde gizlilik özelliklerinin görselleştirilmesi (örn. özel bölgeler, pikselleştirme)