LTE mobil ağı üzerinden pratik olarak otonom uzaktan erişim

Önemli Noktalar

  • Panomera® sistemleri için
  • LTE ağına uzaktan erişim
  • Uygun LTE yönlendirici ile
  • SeMSy® Compact ile
  • Panomera® EcoMode
  • Uygun maliyetli

Panomera® Edge LTE Çözümü, gelişmemiş alanlarda SRS Edge'li Mountera® Kutulu bir Panomera®'nın konuşlandırılması için etkili bir çözümdür. Uygun bir LTE yönlendiriciye bağlanarak, ağ kablolarının maliyetli kurulumundan vazgeçilebilir.

Canlı görüntülere ve kayıtlara LTE mobil ağı üzerinden SeMSy® Compact ile erişilebilir. Yenilikçi Panomera® EcoMode işlevi kullanıldığında, olağan işlevleri kullanmak ve Panomera®'nın genel bakış modülünü yüksek çözünürlüklü ayrıntılı bir görünümle görüntülemek için 10 Mbps'lik bir bant genişliği yeterlidir.

Panomera® Edge LTE Çözümü şu anda mevcut olan tüm Panomera® sistemleri için uygundur. Her zamanki gibi, Panomera® S4/8 Topline ve Ultraline serilerinin çeşitli modelleri ile uzun mesafeler ve geniş alanlar kapsanabilir. Geniş alanların korunması Panomera® W 4/8 ile de sağlanabilir.

Mountera® Panomera® Edge LTE Çözümü, LTE yönlendiricisine ayrı bir güç kaynağı sağlandığı takdirde merkezi olmayan bir kayıt sistemi olarak SRS Edge'li her Mountera® Box ile uygulanabilir. Burada açıklanan çözüm, giden ağ arayüzü üzerinden Ethernet Üzerinden Güç (PoE) çıkışı sağlayabilen özel bir kutu varyantı gerektirir. Bu, güç kaynağı için ayrı bir hat çekmeye gerek kalmadan uygun bir LTE yönlendiricinin bağlanmasına olanak tanır.

LTE Yönlendirici Mevcut Panomera® Edge LTE Çözümü, Billion BiPAC 4700ZU LTE yönlendirici ile birlikte kurulmuştur. Gövdeye entegre antenlere sahip olan bu yönlendirici, zorlu dış mekan koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve Mountera® Box'ın ağ arayüzü üzerinden çalıştırılabilir. Bu yönlendiricinin doğrudan Dallmeier'den temin edilemeyeceğini lütfen unutmayın. Panomera® Edge LTE Çözümü, ilgili teknik özelliklere sahip herhangi bir yönlendirici ile gerçekleştirilebilir.

Mobil Ağ LTE yönlendirici, mobil ağa bağlantı için herhangi bir sağlayıcıdan bir SIM kart ile donatılabilir. Uygun bir tarifenin yanı sıra kullanım alanında kalıcı ve yeterli LTE kullanılabilirliğinin sağlanması önemlidir. İdeal olarak, yedeklemeler için 40 Mbps'lik bir yukarı akış her zaman mümkün olmalıdır. Eco Modunda saf canlı yayın ve oynatma işlemi için genellikle 10 Mbps'lik bir yukarı akış yeterlidir.

Kurulum Kurulum sırasında Panomera®'nın Mountera® Box ile konumlandırılması kapsanacak alana bağlıdır. Ancak LTE yönlendirici, optimum sinyal kalitesini sağlamak için her zaman en yakın cep telefonu kulesi yönünde mümkün olduğunca hassas bir şekilde hizalanmalıdır. Bu gereklilik ve mevcut alan nedeniyle, yönlendiricinin Mountera® Box'a doğrudan kurulumu mümkün değildir.

VPN Bağlantısı Devreye alma ve yapılandırmadan sonra yönlendirici, mobil ağ / İnternet üzerinden şirket ağına (VPN tüneli) kalıcı ve güvenli bir VPN bağlantısı (Virtual Privat Network) kurar. Tüneli korumak için gereken veri miktarı, bir cep telefonu hücresine kalıcı olarak bağlı bir akıllı telefonunkiyle karşılaştırılabilir ve ihmal edilebilir. Sadece video materyalinin iletimi, seçilen cep telefonu tarifesine göre maliyete neden olur. Sistemi başarılı bir şekilde yapılandırmak için kapsamlı ağ yönetimi bilgisinin gerekli olduğunu unutmayın.

Değerlendirme Canlı görüntülerin ve kayıtların değerlendirilmesi için SeMSy® Compact, Panomera® EcoMode ile kullanılabilir. Bu istemci, 10 Mbps bant genişliğinde olağan işlevleri destekler ve Panomera® genel bakış modülünü yüksek çözünürlüklü ayrıntılı bir görünümle görüntüler. Panomera®'nın tam çözünürlüğü ile yedeklemelerin oluşturulması da desteklenmektedir. Yedeklemenin uzunluğuna ve mevcut bant genişliğine bağlı olarak, yürütme için önemli miktarda zaman dikkate alınmalıdır.

Yönetim Saf değerlendirmeye ek olarak, Panomera® ve Mountera® Box'ın konfigürasyonu her zamanki gibi cep telefonu ağı üzerinden bir web tarayıcısı ile yapılabilir. Ayrıca, çeşitli Dallmeier sistemlerinin yönetimi ve güncellenmesi için Dallmeier Device Manager'ın kullanılması önerilir.